partners-1

nvmbusinessvervolg

De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed zoals kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca. De vakgroep bestaat uit 700 makelaars, waaronder die van REBO Bedrijfsmakelaars.
NVM Business stelt hoge eisen aan de deskundigheid van haar leden. NVM Business makelaars en taxateurs onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. Via educatie en research geeft NVM Business haar leden ondersteuning. Ook zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. Het bevorderen van de integriteit binnen de branche is een belangrijk speertpunt.

REBO Groep is aangesloten bij: